Najlacnejsie-PC.sk

Ochrana osobných údajov

 

Pri nakladaní s osobnými dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Všetky tieto dáta považujeme za dôverné a v žiadnom prípade nebudú bezodplatne alebo za odplatu poskytnuté tretej strane.

 

 

Potvrdenie o registrácii našej spoločnosti na Úrade pre ochranu osobných údajov:

 

Vážená pani/Vážený pán,

oznamujeme Vám, že Vaše registračné oznámenie č. 00057785/001 bolo dňa 26.03.2015 zapísané do registra spracovanie osobných údajov vedeného Úradom pre ochranu osobných údajov.

Verejný register spracovanie je k dispozícii na http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30


S pozdravom

Mgr. Bc. David Burian

 riaditeľ registračného odboru

 

 

Aké dáta zhromažďujeme a prečo?

 

Zhromažďujeme iba tie dáta, ktorá potrebuje pre úspešné vybavenie objednávky: meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, e-mail, telefónne číslo, IP adresu, dobrovoľne môže zákaník vyplniť aj vek a pohlavie, v prípade organizácií potom tiež názov firmy, kontaktnú osobu , IČO a DIČ.

Využitie dát pre marketingové účely našej spoločnosti je možné len v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, ktorý uvádza, že obchodné oznámenia možno šíriť iba vo vzťahu k užívateľom, ktorí k tomu dali predchádzajúci súhlas. Výnimkou je situácia, kedy subjekt získa od svojho zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu v súvislosti s predajom produktu alebo služby. Potom máme možnosť využiť elektronický kontakt pre potreby šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa predávaných výrobkov alebo služieb za predpokladu, že zákazník má jasnú a zreteľnú možnosť jednoduchým spôsobom a bezplatne odmietnuť súhlas s takýmto využitím elektronického kontaktu aj pri zasielaní každej jednotlivej správy.

 

 Ako sú dáta zabezpečené proti zneužitiu?

 

Všetky dáta sú zhromažďované a ukladané na serveroch, ktoré sú umiestnené v zabezpečenom objekte, to sa týka aj všetkých dátových záloh. K údajom majú prístup len poverení pracovníci, ktorí sú oboznámení so znením vyššie citovaného zákona O ochrane osobných údajov. Všetky údaje sú chránené aj proti prípadným elektronickým útokom - jednak HW firewallom, jednak SW zabezpečením priamo na serveroch.

 

Ako je možné osobné údaje upraviť, poprípade úplne zmazať?

 

Zhromažďujeme iba osobné dáta tých užívateľov, ktorí prostredníctvom e-shopu objednali tovar alebo službu. V prípade, že ste nezrealizovali žiadny obchod, je možné celý účet vymazať. Stačí zaslať žiadosť e-mailom na adresu info@najlacnejsie-pc.sk. V prípade, že už nejaký vzájomný obchod prebehol, je možné vymazať iba kontaktné údaje, ostatné dáta musia byť podľa zákona uchovaná na daňové účely a pre prípadné kontrolné úkony štátnej správy.


ÚvodÚvod

Košík  

(prázdny)
Kontakt Kontakt

Infolinka: +421 950 208 032
E-mail: info@najlacnejsie-pc.sk

Hodnotenie nášho obchodu:

Heureka.sk